Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 195/B/15 z dnia 20.11.2015r. w celu realizacji zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami).

Obecnie Komisja składa się z czterech osób przeszkolonych w problematyce uzależnień.

Skład osobowy:
• Przewodnicząca Joanna Bytniewska
• Sekretarz Komisji Maria Ungurian
• Członek Komisji Marek Pasikowski
• Członek Komisji Hieronim Fabiś

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotyka się w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej zawsze o godz. 17 w dniach podanych w załączniku poniżej.


Kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: e-mail: gkrpa@jaworzyna.net
oraz pod nr telefonu zaufania: 74 84 89 311.

Załączniki:

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30