Aktualności

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030

Konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030

25-11-2021

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030.
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030 oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 26.11.2021r. do dnia 30.12.2021r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy https://jaworzyna.net/ wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58 – 140 Jaworzyna Śląska do dnia 30 grudnia 2021 r. w następujący sposób:
 

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58 – 140 Jaworzyna Śląska, poprzez zostawienie w Sekretariacie do rejestracji elektronicznej,
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58 – 140 Jaworzyna Śląska (decyduje data wpływu do Urzędu),

Elektronicznie w następujący sposób:

  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej e-PUAP:   /7mi782ibur/SkrytkaESP
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: b.pietrzyk@jaworzyna.net, a.gawryszewska@jaworzyna.net


Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30