Projekty Edukacyjne

Tytuł projektu: Efektywna edukacja!  - czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPDS.10.02.04-02-0012/18-00 z dnia 12.04.2019r.

Całkowita wartość projektu: 829 505,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:
787 981,87 zł

Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2021-06-30

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 3 szkół podstawowych z Gminy Jaworzyna Śląska. Projektem objętych zostanie 340 uczniów oraz 15 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
a) przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych w tym nauczania eksperymentalnego matematyki, przedmiotów przyrodniczych dla 340 uczniów;
b) przeprowadzenie zajęć dodatkowych specjalistycznych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem wraz z zapewnienie pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalistyczne,
c) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentalną oraz z zakresu stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów;
d) doposażenie bazy dydaktycznych 3 szkół (trzy pracownie przedmiotów przyrodniczych i jedna matematyki) w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK oraz pomoce specjalistyczne.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost szans edukacyjnych uczniów oraz wzrost kompetencji kluczowych nauczycieli ze szkół podstawowych Gminy Jaworzyna Śląska.

 

Załączniki:

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30