Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

 
 

 

Tytuł projektu: Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich w Gminie Jaworzyna Śląska.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW.

Wartość projektu: 2 393 153,46 zł

Wysokość dotacji: 1 500 698,97 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 211 366,04 zł pochodzące z Budżetu Państwa.

Opis:  Projekt dotyczy rewitalizacji terenu Gminy Jaworzyna Śl. w zakresie: 

a) utworzenia strefy sportowej – modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej;

b) utworzenia stref rekreacyjnych – modernizacja trzech palców zabaw i urządzenie jednego nowego w następujących lokalizacjach: ul. Wolności i Ceglana, ul. Ekerta, ul. Westerplatte oraz ul. Jana Pawła II;

c) modernizacji dwóch zdegradowanych budynków z przeznaczeniem na nową siedzibę Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (część zadania realizowana w partnerstwie ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów) oraz Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej;

d)    modernizacja części ul. Świdnickiej w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa  obszaru wsparcia i powstałych w ramach projektu stref rekreacyjno – sportowych oraz obiektów oferujących programy aktywności społecznej. Prace obejmują również wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych użytkowników powstałej infrastruktury.

Zakończenie projektu: 31.12.2019 r.

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30