Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

 
 
Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska
 
Cel projektu: Zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.
 
Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW.
 
Wartość projektu: 9 608 985,91 zł
 
Wysokość dotacji: 6 560 919,68 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Opis:  Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska. Powstające w ramach projektu tereny inwestycyjne został podzielony na część A i B. Projekt obejmuje m.in.: zakup nieruchomości pod tereny inwestycyjne, roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska (wykonanie przyłącza wodnego, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, sieć oświetlenia terenu, sieć kanalizacji deszczowej, drogi i parkingi, roboty ziemne, instalacje oświetleniową, instalację kanalizacyjną). W wyniku realizacji projektu zostanie przygotowaną przygotowane tereny  inwestycyjne o łącznej powierzchni 5,72 ha.
 
Zakończenie projektu: 31.07.2019 r.
 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30