Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Tytuł projektu: Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride

Cel projektu: Ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez oddziaływanie na zmniejszenie indywidualnego transportu zmotoryzowanego.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW.

Wartość projektu:  2 623 906,12 zł

Wysokość dotacji: 2 136 165,10 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Realizacja projektu ma służyć poprawie komunikacji w centrum Gminy Jaworzyna Śląska. W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany został lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Niniejszy projekt składał z kilku elementów:

- budowy park & ride nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich w Jaworzynie Śląskiej (44 miejsca parkingowe w tym 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową i odwodnieniem oraz czujnikami do liczenia parkujących pojazdów; 

- budowy park & ride nr 2 wraz wiatą na rowery (bike & ride) i drogą dojazdową w Jaworzynie Śląskiej (10 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową i odwodnieniem oraz czujnikami do liczenia parkujących pojazdów przy ul. Powstańców Śląskich i Wolności nr 48/2; 

- budowy drogi – ścieżki rowerowej, która łączy miejscowości Jaworzyna Śląska oraz Nowice wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz energooszczędnym oświetleniem.

Zakończenie projektu: 31.12.2018 r.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30