Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

Cel projektu: Zwiększenie dostępu przedstawicieli biznesu i obywateli do świadczonych drogą elektroniczną usług publicznych (A2B i/lub A2C) w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Wartość projektu:    1 027 050,00 zł.

Wysokość dotacji: 872 469,75 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Projekt obejmował swoim zakresem: zakup licencji, wyposażenie serwerowni, doradztwo techniczne w zakresie wdrożenia systemu informatycznego, opracowanie i wdrożenie e-usług, rozbudowę informatycznej infrastruktury sprzętowej. W wyniku realizacji projektu uruchomionych zostało 5 nowych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań publicznych przez Gminę Jaworzyna Śląska, które wpływają pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu. Znacznemu rozszerzeniu uległ zakres elektronizacji usług publicznych i ich udostępnienia w formie elektronicznej  poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych.

Zakończenie projektu:  28.04.2018 r.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30