Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

Cel projektu:  Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW.

Wartość projektu:    2 440 352,60 zł

Wysokość dotacji:  1 043 924,42 zł  pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Projekt polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej, należącego do Gminy Jaworzyna Śląska. Projektem objęty został budynek o powierzchni użytkowej 2055,35 m2. W ramach projektu wykonano następujące prace termomodernizacyjne: odgrzybianie i impregnacja więźby dachowej, docieplenie dachu, paraizolacja i obudowa GKF, wymiana łacenia, dachówki, wiatroizolacja oraz obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, docieplenie stropodachu przybudówki, pionowa hydroizolacja w obrębie cokołu, docieplenie ścian zewnętrznych, wyprawy tynkarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz wymieniono źródło ciepła na piec gazowy, który jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Walory ekologiczne projektu: w wyniku realizacji projektu znacznej poprawie uległa sytuacja energetyczna budynku, co spowodowało znaczną oszczędność energii cieplnej na zakładanym do końca 2019 r. poziomie 1.768,00 GJ/rok. Realizacja projektu przyczyni się również do spadku emisji gazów cieplarnianych na przewidywanym do końca 2019 r. poziomie 196,20 tony równoważnika CO2 oraz zużycia energii pierwotnej w budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej o 683.250,70 kWh/rok w 2019 r.

Zakończenie projektu:  31.12.2018 r.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30