Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska – Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy OSP w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW.

Wartość projektu:  2 610 240,94 zł.

Wysokość dotacji: 2 114 533,22 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis:  Przedmiotowy projekt polegał na termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jaworzyna Śląska tj. Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy OSP w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej. Termomodernizacją objęto budynki o łącznej powierzchni użytkowej 2 449,99 m2. Oprócz prac termomodernizacyjnych w ramach projektu przewidziano również wymianę źródeł ciepła oraz wdrożenie instalacji OZE. Odbiorcami projektu są użytkownicy poszczególnych budynków, pracownicy zatrudnieni w tych budynkach oraz mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska, a także turyści.

Zakończenie projektu: 30.06.2018 r.

Galeria -  Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej:

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30