Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »


Tytuł projektu: Budowa sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej

Cel projektu: Powstanie nowoczesnej bazy edukacyjnej ,sali sportowej i edukacyjnej (na 218 miejsc) z kompletną infrastrukturą towarzyszącą w postaci zagospodarowania terenu, przystosowaną w całości dla osób niepełnosprawnych.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną  – ZIT AW oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

Wartość projektu:    11 026 946,26 zł.

Wysokość dotacji: 5 460 935,60 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast  3 200 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opis:  Projekt polegał na budowie sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej (obecnie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej). Przedsięwzięcie obejmowało budowę ww. obiektu jako zaplecza sportowo-dydaktycznego, jego wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu. Powierzchnia zabudowy to 2528,60 m2, powierzchnia użytkowa to 3019,10 m2. W wyniku realizacji inwestycji z wybudowanej infrastruktury sali sportowej i edukacyjnej będzie mogło korzystać docelowo 218 uczniów. Hala sportowa to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, gdzie na parterze zaprojektowano m.in. zaplecze szatniowo-sanitarne, toalety, salę do ćwiczeń korekcyjnych, siłownię, salę do squasha, magazyny oraz pomieszczenie techniczne. Na I piętrze zaprojektowano m.in. pomieszczenia dla nauczycieli, pracownię przyrodniczą z zapleczem, bibliotekę z czytelnią, gabinet rehabilitacji oraz galerię nad salą sportową.

Zakończenie projektu:  31.12.2018 r. 

Wizualizacja:

Galeria:

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30