Projekty

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

W związku z planowaną realizacją projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, osoby które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie grantu, rozpoczęły lub planują rozpocząć wymianę/modernizację źródła ciepła, w szczególności przed ogłoszeniem konkursu, w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kryteriów wyboru wniosków oraz kluczowych elementów, które Wnioskodawca musi spełnić aby otrzymać grant, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr: 74 85 88 230 wew. 30 lub 24.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, osoby które chciałyby pozyskać dofinansowanie, muszą wykonać audyt energetyczny. 
- dla inwestycji rozpoczętych w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 07.11.2018 r. – należy wykonać pełen audyt,
- dla inwestycji rozpoczętych w okresie od 07.11.2018 r. do dnia ogłoszenia listy audytorów wskazanych przez Gminę Jaworzyna Śląska (po ogłoszeniu naboru wniosków na stronie internetowej www.jaworzyna.net) – należy wykonać pełen audyt lub audyt uproszczony wg wzoru znajdującego się w linku umieszczonym poniżej),
- dla inwestycji rozpoczętych w okresie od dnia ogłoszenia listy audytorów – należy wykonać audyt uproszczony przez osobę z listy audytorów wskazanych przez Gminę Jaworzyna Śląska.

http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/ - wzór audytu uproszczonego to Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Metodologia sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego, który znajduje się na dole wskazanej strony internetowej.

 

Ważne jest to, aby wykonawca audytu i robót budowlanych oraz osoby, od których będą dokonywane zakupy nie był z Państwem powiązany np. żeby to nie była osoba z rodziny.

 

Proszę o śledzenie strony internetowej www.jaworzyna.net, gdzie będą się pojawiały informacje na temat naboru wniosków grantowych.

 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30