Przydatne adresy

Prawo
Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (nowelizacja)      htpp://www.pozytek.gov.pl
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach  htpp://www.sejm.gov.pl
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach      htpp://sejm.gov.pl

Fundusze Unijne
Komisja Europejska      www.ec.europa.eu
Portal Funduszy Strukturalnych  www.funduszestrukturalne.gov.pl
Portal Europejskiego Funduszu Społecznego  www.efs.gov.pl
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Komponent Regionalny PO KL (DWUP)  www.pokl.dwup.pl
 

Dolny Śląsk
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  www.umwd.pl
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  www.dwup.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  www.duw.pl
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu    www.kuratorium.wroclaw.pl
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej    www.dops.wroc.pl 
 
Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy    www.legnica.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu    www.walbrzych.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu    www.wroclaw.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Jeleniej Górze  www.jeleniagora.roefs.pl
 
Urzędy Centralne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Finansów    www.mf.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej    www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej    www.men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego    www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia    www.mz.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego    www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Sportu    www.msport.gov.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30