Fauna i flora

FAUNA

Fauna gminy Jaworzyna Śląska jest uboga z powodu wyniszczenia lasów i łąk. Spotyka się tu w większości zespół typowy dla pół uprawnych z przedstawicielami świata zwierzęcego takimi jak: zające szaraki, dzikie króliki, nornice, chomiki, krety, lisy, łasice, jeże zachodnie, kląskawki, koszatki, mysikróliki, polniki północne, sarny.

Z ptaków występują: zięby, sójki, sikorki, mysikróliki, bociany białe, bociany czarne, gawrony, kuropatwy, przepiórki, skowronki, płochacze i pokrzywnice. Natomiast nie występują już na przedmiotowym obszarze wielki drapieżniki takie jak wilki, żbiki czy niedźwiedzie, o których wspominają opracowania z XVII i XVIII wieku.

FLORA

Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska gmina Jaworzyna Śląska wchodzi w skład Działu Sudeckiego i leży na pograniczu Wzgórz Strzegomskich i Przedgórza Sudeckiego oraz na części Równiny Świdnickiej. Od strony północnej przedmiotowy obszar otaczają: Wzgórza Imbramowickie, Równina Kącka i Wzgórza Strzegomskie.

Od południowego zachodu jest to Obniżenie Podsudeckie i Kotlina Dzierżoniowska. Od wschodu - Ślęża ze
Wzgórzami Kiełczyńskimi i część Kotliny Dzierżoniowskiej. Walory szaty roślinnej nie są duże. Powodu istniejącego stanu rzeczy należy szukać w dalekiej historii. Gmina Jaworzyna Śląska, podobnie jak całe Przedgórze Sudeckie, ze względu na urodzajną glebę i możliwość szybkiego pozyskania drewna opałowego pozbawiona została pierwotnych lasów i roślinności już we wczesnym średniowieczu. Świadczy o tym obecny wtórny charakter i skład florystyczny skupisk zieleni z przeważającą liczbą gatunków liściastych. Lasy na obszarze gminy stanowią 3,25% powierzchni terenu, to jest 498ha, z czego na miasto przypada 12ha.

Większe kompleksy leśne, poza Jaworzyna Śląska, znajdują się w zachodniej części gminy, tuż za wsiami Nowy Jaworów i Pasieczna. Przeważającymi gatunkami leśnymi są: osika, wierzba, jesion, lipa, dąb. Pozostałe takie jak brzoza, klon, jawor, robinia akacjowa występują rzadziej. Skromne skupiska drzew i zarośli zachowały się na stokach wzgórz, nad potokami oraz rzekami. Potencjalna roślinność naturalna, która przetrwała, należy do typu określanego jako grądy środkowoeuropejskie (łac. Galio Carpinetum) i grądy subkontynentalne (łac. Tilia Carpinetum) z odmianą śląsko-wielkopolską, formą niżową oraz serią żyzną. Na obszarach podmokłych i korytach byłych rzek lub na terenach towarzyszących ciekom wodnym, można spotkać drobne skupiska zieleni. Zalicza się do nich łęgi jesionowo-wiązowe, zbiorowiska o charakterze przejściowym i łęgowe lasy wiązowe.

Roślinność niska występująca na terenie gminy nie odbiega gatunkowo od tej, która porasta obszar Dolnego Śląska i zalicza się do następujących typów roślinności:

  • eurosyberyjska np. goździk pyszny (Dianthus superbus)
  • środkowoeuropejska np. gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holoska), turzyca zwisła (Carex Pendula)
  • atlantycka np. tojeść gajowa
  • subpolarna np. ostrożeń siwy (Cirsium carum)

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30