Skarbnik gminy

SKARBNIK GMINY
ANNA SŁOTA-DUDZIC

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 


1.  prowadzenie gospodarki finansowej gminy polegającej zwłaszcza na wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi i zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
2.  współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
3.  nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
4.  współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
5.  analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji gminy,
6.  dokonywanie kontroli finansowych i ustalanie zasad obiegu dokumentów finansowych,
7.  prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
8.  wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
9.  kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
10.  ścisła współpraca z inspektorem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych,
11.  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

 

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30