Sekretarz gminy

SEKRETARZ GMINY
TOMASZ STRZAŁKOWSKI


Do zadań Sekretarza Gminy należy:

1.  zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu,
2.  opracowywanie regulaminów i ich zmian,
3.  opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
4.  opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
5.  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
6.  przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7.  nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
8.  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
9.  kierowanie pracami Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
10.  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.


 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30