Burmistrz

BURMISTRZ
GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ

Do zadań Burmistrza należy:

1.  przygotowywanie i wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
2.  wykonywanie budżetu i prowadzenie polityki finansowej gminy,
3.  gospodarowanie mieniem komunalnym,
4.  udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek,
5. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych jednostek,
6.  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7.  rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
8.  upoważnienie zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9.  reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
10.  przyjmowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich złożenia,
11.  wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej,
12.  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.


Burmistrz przyjmuje mieszkańców i innych interesantów w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 16:30 (po wcześniejszym umówieniu). 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30