Dane teleadresowe

Urząd Miejski
58-140 Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 9

tel. centrala:   

+48 74 85-88-230
+48 74 85-88-233
+48 74 85-87-164
+48 74 85-87-165
+48 74 85-87-611

faks:

+48 74 85-88-253

kontakty tel.:

www.jaworzyna.net/spis_tel

e-mail: 

urzad@jaworzyna.net 

internet:   

http://www.jaworzyna.net

 
 
 
58-140 Jaworzyna Śląska                                    58-140 Jaworzyna Śląska      
                  ul. Wolności 9                                                           ul. Powstańców 3                     

                                                                                                     

      Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
:


Urząd Miejski

Dzień

      Czas pracy

 

Poniedziałek - Piątek

          730-1530

 


Kasa

Dzień

      Czas pracy

 

Poniedziałek - Piątek

      800-1100      1200-1430

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego
lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem
wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem
w Urzędzie Miejskim, tel. 74 85 88 230, e-mail: urzad@jaworzyna.net, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Mieszkańcy Gminy mają możliwość skorzystania z darmowych porad prawnych, na następujących zasadach:
http://bip.jaworzyna.net/strony/pomoc_prawna.htm a także w Urzędzie Miejskim z porad z zakresu Prawa Cywilnego, Prawa Administracyjnego oraz Prawa Pracy, w terminach ustalonych w sekretariacie.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców i innych interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00.


 

PODATKI I OPŁATY


Od dnia 02.01.2008 r. wszelkie opłaty i podatki należy przekazywać
na niżej podane konto bankowe:


URZĄD MIEJSKI Jaworzyna Śląska / SANTANDER
NR 17 10902369 0000 0006 0201 8479

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30