Kontakty telefoniczne, e-mail

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Gmina Jaworzyna Śląska

ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

NIP Urzędu 884-10-63-492, NIP Gminy 884-23-65-203

E-mail: urzad@jaworzyna.net

Tel: 74 85-88-230, 74 85-88-233, 74 85-87-164, 74 85-87-165, 74 85-87-611

Fax: 74 85-88-253

 • Centrala: 74 85-88-230, 74 85-88-233, 74 85-87-164, 74 85-87-165, 74 85-87-611
 • Burmistrz - Grzegorz Grzegorzewicz
 • Zastępca Burmistrza - Justyna Chrebela
 • Sekretarz Gminy - Tomasz Strzałkowski
 • inspektor ds. kancelaryjnych - Jolanta Tymcik tel. wew. 20, 23, pokój 1
 • podinspektor ds. kancelaryjnych - Ewelina Skupień tel. wew.20, 23, pokój 1
   
 • REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH
  • Marek Wernecki - podinspektor ds. obrony cywilnej i ochrony p. poż., tel. wew. 38, pokój 18
  • Edyta Borowska - inspektor ds. obsługi rady miejskiej, tel. wew. 22, pokój 6
  • Barbara Barańska-Pietrzyk - inspektor ds. oświaty i zdrowia, tel. wew. 30, pokój 19
  • Krzysztof Halik - inspektor ds. informatyki, tel. wew. 14, pokój 21
  • Dariusz Adamowicz - kierowca, tel. wew. 38, pokój 18
 • REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
  • Anna Słota-Dudzic - skarbnik gminy, tel. wew. 39, pokój 12
  • Anna Kupczak - zastępca skarbnika gminy, tel. wew 26, pokój 12
  • Lidia Jędrzejczyk - podinspektor ds. księgowości budżetowej, tel. wew. 25, pokój 7
  • Paulina Klewecka - podinspektor ds. księgowości budżetowej, tel. wew. 18, pokój 8
  • Iwona Kowalska - inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. wew. 18, pokój 8
  • Jolanta Chojniak - inspektor - kasjer, tel. wew. 19, pokój 11
  • Iwona Jaworowska - inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. wew. 28, pokój 8
  • Helena Mazur - inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, tel. wew. 31, pokój 13
  • Marlena Lubaś - podinspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych i kont, tel. wew. 49, pokój 13
  • Kinga Wenerska - inspektor ds. księgowości budżetowej, tel. wew. 50, pokój 7

 • REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI
  • Agnieszka Komaniecka - inspektor ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. wew. 13, pokój 20

 • STANOWISKA SAMODZIELNE
  • Magdalena Karpowicz - adwokat, tel. wew. 43, pokój 2
  • Czesława Świątko - audytor, tel. wew. 12, pokój 9
  • Alina Kałużny - inspektor ds. kadr i płac, tel. wew. 17, pokój 7

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Gmina Jaworzyna Śląska

ul. Powstańców 3

58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

NIP Urzędu 884-10-63-492, NIP Gminy 884-23-65-203

 • REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • Katarzyna Stępień - inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 74 84 89 310, pokój 6 - osoba wykonująca obowiązki kierownika referatu
  • Aleksandra Besser - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami gruntowymi, tel. 74 84 89 238, pokój 6
  • Katarzyna Herbut - inspektor ds. rolnictwa i wsi, tel. 74 84 89 230, pokój 6
  • Katarzyna Gabruś - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami niezabudowanymi, tel. 74 84 89 236, pokój 6
  • Marta Wiszczuk - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, tel. 74 84 89 594, pokój 8
 • REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  • Katarzyna Grzelik - kierownik ref. inwestycji i gospodarki komunalnej, tel. 74 84 89 232, pokój 2
  • Agnieszka Traczykowska - inspektor ds. inwestycji, tel. 74 84 89 234, pokój 11
  • Agnieszka Mikołajczyk-Moczadło - inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 74 84 89 231, pokój 1
  • Anna Pieczara - inspektor ds. utrzymania porządku i czystości w gminie, tel. 74 84 89 235, pokój 1
  • Elżbieta Madetko - podinspektor ds. inwestycji, tel. 74 84 89 237, pokój 11 
 • REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
  • Renata Nowicka - kierownik ref. gospodarki mieszkaniowej, tel. 74 66 33 184,  pokój 13
  • Marek Mazur - inspektor ds. gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym, tel. 74 84 89 000, pokój 9
  • Karolina Ślęk - podinspektor ds. najmu zasobów komunalnych, tel. 74 66 33 170, pokój 10
  • Anna Majewska - podinspektor ds. rozliczeń czynszowych i windykacji, tel. 74 66 33 226, pokój 10
  • Marta Halik - podinspektor ds. rozliczeń czynszowych i windykacji, tel. 74 66 33 226, pokój 10
 • REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI
  • Barbara Barańska-Pietrzyk - osoba wykonująca obowiązki kierownika referatu, 74 85 88 230 tel. wew. 30, pokój 19
  • Elżbieta Wojewoda  - inspektor ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy,  tel.  74 84 89 233,  pokój 7
  • Anna Gawryszewska - podinspektor ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy, tel.  74 84 89 239,  pokój 7
 • REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH
  • Damian  Bytniewski - podinspektor ds. informatyki, tel. 74 84 89 316
  • Iwona Bieniowska - inspektor ds. statystyki oświatowej i problemów bezrobocia, tel. 74 84 89 317, pokój 12 
  • Renata Kruk - inspektor ds. działalności gospodarczej i przeciwdziałania patologiom społecznym, tel. 74 84 89 318, pokój 12
 • REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
  • Magdalena Dyko - kierownik referatu, zastępca kierownika USC, tel. wew. 74 84 89 314 , pokój 5
  • Mariola Krejwis-Piasecka - inspektor ds. ewidencji ludności, tel. wew. 74 84 89 319 , pokój 4

 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30