OSTRITZ - Niemcy

OSTRITZ to miejscowość położona w powiecie Zittau w Saksonii, 140 km od Jaworzyny Śląskiej i wraz z niewielkim okręgiem Leuba tworzy jeden region pod względem administracyjnym. Obszar miasta obejmujący 2339 ha, zamieszkuje ponad 2.900 osób. W mieście funkcjonuje ochotnicza straż pożarna, przedszkole, szkoła średnia, dom opieki i spokojniej starości, biblioteka dla dorosłych i dzieci oraz liczne stowarzyszenia i kluby, m.in. kluby młodzieżowe i dziecięce w ramach, których działa "Teatr bez Granic" a także "kółko", którego członkiem są również polskie dzieci.

Pierwszą osadę na terenie obecnego miasta założyła w V w. ludność słowiańska. Na przełomie XII i XIII w. nad Nysą, w części pomiędzy Zittau i Görlitz powstało wiele niemieckich miasteczek, m.in. Ostritz, które pod panowaniem cesarza Karola IV otrzymało nowe prawa i przywileje. Pomimo cesarskich prerogatyw, prawnie nie nadano mu statusu miasta królewskiego, jak Zittau i Görlitz, gdyż nie posiadało ratusza, murów obronnych ani bramy wjazdowej. Ostritz rozwinęło się dzięki niezwykłej wytrwałości i samozaparciu mieszkańców, którzy przy wsparciu Klasztoru St. Marienthal, uczynili swoje miasto równorzędnym w stosunku do istniejących już na tym terenie. Pozostałe saksońskie miasta bacznie obserwowały procesy zachodzące w Ostritz. W 1368 r. w Zittau odbyło się posiedzenie radnych, którzy stwierdzili, że mieszkańcy Ostritz naruszyli prawa miejskie poprzez rozpoczęcie budowy własnego ratusza oraz murów okalających miasto. Dnia 9 grudnia 1368 r. mieszkańcy Zittau i Görlitz najechali Ostritz i zniszczyli fortyfikację miasta. W 1405 r. odbudowano ratusz, który stanął na rynku w Ostritz i choć miasto, w swojej późniejszej historii, niszczone było pożarami, pierwotne założenia i podstawy miasta pozostały te same.

Klasztor St. Marienthal Budynek Ratusza

W latach 1873 - 1875 zbudowano drogę kolejową prowadzącą z Zittau do Görlitz. W 1884 r. pomiędzy Ostritz i rzeką Nysą rozwinął się przemysł tkacki i kaletniczy, wybudowano przędzalnie tkanin jedwabnych.

W połowie XX w. większość zakładów tekstylnych zostało znacjonalizowanych i ludność zaczęła koncentrować się na rolnictwie. Działania mieszkańców skupiły się na reorganizacji gospodarki, rozwoju infrastruktury, przez co bardzo wzrosła konkurencyjność Ostritz. Położenie miasta, a w nim pięknego zabytku - klasztoru, uczyniono jego największym atutem.

W latach 90-tych ubiegłego stulecia przeprowadzono gruntowną renowację istniejących obiektów oraz wybudowano wiele nowych i dziś miasto może poszczycić się zadbanym i przyciągającym turystów wizerunkiem. W 1995 r. wybudowano nową halę sportową, a rok później remizę strażacką. W 1994 r. Gmina Ostritz wraz z miasteczkiem Leuba stały się jedną jednostką administracyjną.

Do piękniejszych zabytków należy klasztor St. Marienthal, którego pochodzenie datuje się na XIII wiek. Dziś wokół klasztoru znajduje się cały kompleks budynków z doskonale wyposażonymi pomieszczeniami - aulami, w których odbywają się liczne konfenecje międzynarodowe. Miasto zostało wyróżnione podczas Targów EXPO 2000 w Hannoverze i uznane zostało jako wzorcowe pod względem wykorzystania odnawialnych (ekologicznych) źródeł energii.

10 maja 2006 r. Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Ostritz z Republiki Federalnej Niemiec. 23 maja 2006 r. Burmistrz Ostritz - Pan Friedrich Tschirner i Burmistrz Jaworzyny Śląskiej - Pani Halina Dydycz podpisali deklarację o nawiązaniu partnerskiej współpracy, która stała się podstawą do ubiegania się o środki unijne pochodzące z programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie). Deklaracja pozwoliła Gminie Jaworzyna Śląska na złożenie wniosków o dotację dwóch projektów: budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej. Umowa statuująca nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami została podpisana 27 sierpnia 2006 r. w Jaworzynie Śląskiej.

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30