Wykaz placówek oświatowych

Obowiązuje od 01.09.2017 r.

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

Dyrektor Krzysztof Sołtys

ul. Mickiewicza 9-10  Oddziały od klasy I do IV
tel.   (74) 85-88-154
ul. Jana Pawła II  Oddziały od klasy V- VII i klasa II i III Gimnazjum
tel. (74) 85-88-177
58-140 Jaworzyna Śląska
www:  http://www.szkola.jaworzyna.net

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie

Dyrektor Maciej Plencler

Stary Jaworów 38
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. (74) 85-88-159
www:  http://www.spstaryjawor.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie

Dyrektor Małgorzata Adamowicz

ul. Wyzwolenia 22
58-115 Pastuchów
tel. (74) 85-08-126
www:  http://www.pastuchowsp.jaworzyna.net

Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej

Dyrektor Jadwiga Chrobak

ul. Westerplatte 18  Oddziały od 3 – 5 lat
ul. Mickiewicza 10  Oddział „0”
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. (74) 85-88-277

www:  http://przedszkolejaworzyna.szkolnastrona.pl/

 
Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej

Dyrektor Jadwiga Chrobak

ul. Westerplatte 18 
58-140 Jaworzyna Śląska

Obowiązywało do 31.08.2017 r.

Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

w Jaworzynie Śląskiej
ul. Jana Pawła II 16
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. (74) 85-88-177
www: http://www.gimnazjum.jaworzyna.net

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie

Stary Jaworów 38
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. (74) 85-88-159
www: http://www.spstaryjawor.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie

ul. Wyzwolenia 22
58-115 Pastuchów
tel. (74) 85-08-126
www: http://www.pastuchowsp.jaworzyna.net

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

ul. Mickiewicza 9
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. (74) 85-88-154
www: http://www.sp.jaworzyna.net

Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej

ul. Westerplatte 18
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. (74) 85-88-277

www: http://przedszkolejaworzyna.szkolnastrona.pl/

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30