Wieś NOWY JAWORÓW

JAUERNIG - XVIII w.
JAUERNICK

Nowy Jaworów, jako wieś założona później, przyjął nazwę od Starego Jaworowa. Jest wsią ulicową powstałą na bazie wsi łańcuchowej. Położona wzdłuż drogi Strzegom - Świdnica, nieco na północ od Starego Jaworowa, na wysokości od 243 do 251 m n.p.m.

W 1785 roku wieś liczyła 34 mieszkańców, w tym 8 chałupników, w 1886 roku liczba ta wzrosła 102 osób.
W dniu 25 listopada 1761 roku, w okolicy - pomiędzy Starym a Nowym Jaworowem -odbyła się, w ramach wojny 7-mio letniej słynna bitwa pomiędzy wojskami pruskimi Fryderyka II a koalicją austro - rosyjską, zakończona zwycięstwem Prusaków. W 1791 roku, na polach, postawiono pomnik. Fakt ten, w przyszłości zaważył na założeniu osiedla - Jaworzyna Śląska.

W Nowym Jaworowie zachowały się następujące obiekty zabytkowe:

3 stanowiska archeologiczne:

  • grodzisko, osada otwarta i ślad osadnictwa kultury łużyckiej,
  • dom ludowy, ob. dom mieszkalny Nr 13, z końca XIX w.,
  • zespół mieszkalno - gospodarczy Nr 18: dom mieszkalny z około 1880 r., składzik z około 1900 r.
     

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę o historii Gminy Jaworzyna Śląska.

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30