Wieś CZECHY

TSCHECHEN - 1163 r.
TSCHECHENDORF - później,
FRIEDRICHSDORF - 1935 r.
CZECHYNIA - 1945 r. CZECHY -1946 r.

Etymologia nazwy wsi nawiązuje prawdopodobnie do pierwszych osadników - Czechów, lub do jej założyciela Czecha, i pochodzi zapewne z XII stulecia. Friedrichsdorf jest plonem germanizacyjnej polityki III Rzeszy i pochodzi z 1935 roku. Nazwa Czechynia i Czechy są wyrazem nowych poszukiwań nazewniczych i związania ich z tradycjami wsi. Pochodzą z 1945 i 1946 roku.

Czechy pierwotnie były wsią owalnicową. Później, poprzez rozbudowę przestrzenną, stały się wsią ulicową. Wieś położona jest na północny - zachód od Jaworzyny, wzdłuż drogi lokalnej, wiodącej z Jaworzyny do Pastuch owa, na wysokości od 212 do 226 m ponad poziomem morza.

Po raz pierwszy wzmiankowane przez biskupa wrocławskiego Waltera w 1163 roku. W 1342 roku Czechy były własnością Gotfrieda von Girlascheim'a, i następnie poprzez dzierżawy i wykupienia były własnością różnych rodów. W 1785 roku wieś, i majątek, były własnością Marii von Kramsta aus Muhrau i, wiadomo, że liczyły już 405 mieszkańców, w tym 20 rolników, 18 zagrodników i 15 chałupników. Majątek liczył 271 ha, w tym 194 ha gruntów ornych, 38 ha łąk i 37 ha lasów. We wsi był młyn wodny, zwany czeskim, i szkoła założona w 1742 roku, w której uczyło się ok. 50 dzieci. W 1886 roku w Czechach mieszkały 792 osoby, z czego część dojeżdżała do pracy w Jaworzynie. W szkole uczyło się 137 uczniów. W XIX stuleciu wieś poddana została rozbudowie przestrzennej, w technologii i konstrukcji murowanej.

Wśród wielu zabytków kultury na uwagę zasługują:

 • 20 stanowisk archeologicznych, przedstawiających osady lub ślady osadnictwa kultury łużyckiej lub wczesnego średniowiecza
 • Góra Kluskowa (Klosseenberg), i znajdujące się na niej "szańce" szwedzkie z XVII wieku, wieża kościelna z 1873 roku,
 • budynek szkoły podstawowej, Nr 25, z końca XIX stulecia,
 • zespół mieszkalno - gospodarczy (Nr 3) : dom mieszkalny, budynek gospodarczy z murem ogrodzenia, z 1906 roku,
 • brama (budynek Nr 4), z końca XIX wieku,
 • zespół mieszkalno - gospodarczy (budynek Nr 11) : dom mieszkalny, budynek gospodarczy z końca XIX wieku,
 • zespól mieszkalno - gospodarczy ( bud. Nr 18) : dom mieszkalny, budynek gospodarczy z ok. 1880 roku,
 • zespół mieszkalno - gospodarczy (bud. Nr 20) : dom mieszkalny, budynki gospodarcze 1 i II, z 1795 roku oraz z końca XIX wieku, budynek gospodarczy (bud. Nr 26), z końca XIX wieku,
 • dom mieszkalny Nr 27, z końca XIX wieku.,
 • dom mieszkalny Nr30, z końca XIX w.,
 • budynek gospodarczy Nr 32, z końca XIX w.,
 • budynek gospodarczy Nr 23, z końca XIX w; stodoła,
 • dom mieszkalny Nr 54, z około 1880 roku,
 • dom mieszkalny Nr 65, z końca XIX w.,
 • dom mieszkalno - gospodarczy Nr 66, z 2 połowy XIX w.,
 • dom mieszkalny Nr 66a, z 2 poło XIX wieku,
 • zespół mieszkalno - gospodarczy nr 67: dom mieszkalno gospodarczy, budynek gospodarczy, z końca XIX stulecia,
 • dom mieszkalny Nr 70b, z około 1905 roku,
 • budynek gospodarczy Nr 71, z około 1880 roku,
 • dom mieszkalny Nr 72, z końca XIX wieku,
 • zespół cmentarza ewangelickiego z 2 połowy XIX wieku, położony na niewielkim wzniesieniu, za wsią, we wschodniej jej części, wśród pastwisk.

Ochronie konserwatorskiej podlega układ przestrzenny wsi, ponadto wszystkie wymienione powyżej obiekty historii, kultury i budownictwa.

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30