Dlaczego warto zainwestować w Jaworzynie Śląskiej

Najważniejsze sektory gospodarki Gminy Jaworzyna Śląska to logistyczny, ceramiczny, maszynowy, metalowy, motoryzacyjny, wydobywczy i rolno-spożywczy. Największe przedsiębiorstwa działające w gminie: ZPS Karolina sp. z o.o. (branża ceramiczna), Grupa B&W (branża metalowa) i Zebra sp. z o.o. (branża meblowa).

Atuty inwestycyjne gminy:

 • lokalizacja – w centrum Dolnego Śląska, w otoczeniu silnych ośrodków gospodarczych
 • zintegrowana społeczność lokalna, stosunkowo młoda populacja w stosunku do wskaźników ogólnopolskich
 • komunikacja – węzeł ważnych linii kolejowych, dobre skomunikowanie drogowe, nowe projekty inwestycyjne w obszarze transportu
 • uzbrojenie – wystarczające zasoby wody pitnej, dostęp do nowoczesnej oczyszczalni ścieków i ekologicznego wysypiska odpadów, sieci uzbrojenia podziemnego w mieście, rozbudowana sieć komunikacji drogowej i zespoły bocznic kolejowych
 • przygotowane grunty inwestycyjne
 • węzeł drogowo-kolejowy i centrum przeładunkowe jako zalążek terminala intermodalnego
 • aktualnie większość mieszkańców pracuje poza terenem gminy, co można rozpatrywać jako szansę na zwiększone zainteresowanie zatrudnieniem na terenie gminy w przypadku firmy inwestującej w Jaworzynie Śląskiej.

Ponadto na terenie gminy planowane są inwestycje w infrastrukturę:

 • DROGOWĄ: projektowany przebieg drogi ekspresowej S5 przez teren gminy Jaworzyna Śląska (obecnie na etapie wyboru korytarza przebiegu drogi), planowany węzeł na drodze wojewódzkiej 382 pomiędzy miejscowościami Tomkowa i Stary Jaworów (na terenie gminy), bez względu na ostateczny wybór korytarza drogowego;
   
 • KOLEJOWĄ: linia kolejowa 137 – stopniowe remonty i przebudowy w celu dostosowania infrastruktury do tzw. kolei dużych prędkości, nowy przystanek kolejowy w Pasiecznej w bezpośredniej bliskości Strefy Przemysłowej w Jaworzynie Śląskiej.

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30