O Jaworzynie Śląskiej

Gmina Jaworzyna Śląska położona jest w powiecie świdnickim w województwie dolnośląskim. Leży w środkowej części Przedgórza Sudeckiego, pomiędzy masywem Ślęży na wschodzie, a krawędzią środkowej części Sudetów.

Transport

Gmina zlokalizowana jest w pobliżu ważnych szlaków transportowych – autostrady A4 (w odległości 18 km), drogi krajowej nr 5 (4 km), drogi ekspresowej S3 (19 km) i drogi krajowej nr 35 (2.5 km). Trasy te łączą tereny gminy ze stolicą regionu, pozostałymi aglomeracjami, jak i przejściami granicznymi z Czechami i Niemcami.
Jaworzyna Śląska to także ważny węzeł kolejowy – krzyżuje się tu linia nr 137 (Katowice – Legnica) oraz linia nr 247 (Wrocław – Jelenia Góra). Obie linie czynne są w ruchu pasażerskim i towarowym, ponadto w obrębie stacji Jaworzyna Śląska zlokalizowany jest zespół bocznic kolejowych, podobnie w pobliżu terenów inwestycyjnych w Pasiecznej (Strefa Przemysłowa Jaworzyna Śląska).

Atrakcje turystyczne

Jedną z największych atrakcji turystycznych gminy jest Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ponadto liczne zabytki techniki i zabytkowe zabudowania stacji kolejowej, a także pałac, założenia urbanistyczne folwarku i walory przyrodnicze okolic Bagieńca. Poza gminą, w promieniu 20 km: Świdnica (średniowieczne Stare Miasto, kościół Pokoju wpisany na Listę Międzynarodowego Dziedzictwa UNESCO i Katedra wpisana na listę Pomników Historii), Strzegom (średniowieczne Stare Miasto, Bazylika Mniejsza), Świebodzice (średniowieczne Stare Miasto), Książ (zamek Bolków Świdnickich, jeden z 3 największych obiektów zamkowo-pałacowych w Polsce).

Dane demograficzne

Populacja gminy (dane za rok 2019): 10.297 osób, w tym w wieku produkcyjnym 6.477 osób, dla powiatu świdnickiego odpowiednio 157.617 i 95.522 osoby.
Stopa bezrobocia w gminie: 6.2% (2018).
Pracujący w gminie według sektorów: przemysł i budownictwo (67.3%), usługi finansowe i ubezpieczeniowe (20.0%), handel, transport, usługi (7.8%), rolnictwo (4.9%).

Edukacja

W powiecie świdnickim młodzież kształci się w 29 liceach ogólnokształcących, 8 technikach, 12 zasadniczych szkołach zawodowych i 14 szkołach policealnych. Na poziomie wyższym dla mieszkańców gminy dostępne są uczelnie Wrocławia (3. największe centrum akademickie w kraju) oraz aglomeracji wałbrzyskiej (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi filia w Świdnicy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Politechnika Wrocławska, filia w Wałbrzychu).
Spośród rzadszych kierunków kształcenia w regionie można wymienić zawody: elektryk, operator obrabiarek skrawających, monter sieci i instalacji sanitarnych (Branżowa Szkoła I stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy).

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30