Aktualności

Okres: 05-2007

KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl. apeluje i przypomina o konieczności dostosowania się do obowiązującego prawa w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Jaworzyna Śl.

11-05-2007

czytaj więcej

STYPENDIA SZKOLNE - DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych przez Gminę Jaworzyna Śląska informuję, że istnieje możliwość zmiany decyzji dotyczących stypendiów szkolnych przyznanych w roku szkolnym 2006/2007. W tym celu rodzice stypendystów proszeni są o pobranie z Urzędu Miejskiego w Jaworzynie ŚL. II piętro, p. 15, imiennych druków, na których będą mogli wyrazić zgodę na zmianę decyzji administracyjnej. Druki będą wydawane od 15 maja do 18 maja 2007r.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem i ustawą o systemie oświaty, istnieją dwie grupy dochodowe:

  1. I grupa - od 0 do 180 zł netto na 1 osobę w rodzinie
  2. II grupa - od 180 do 351 zł netto na 1 osobę w rodzinie

W przypadku jeśli wzrósł dochód w rodzinie stypendysty powodujący zmianę grupy, proszę o ponowne złożenie oświadczenia o dochodach rodziny za miesiąc, w którym ta zmiana wystąpiła.

11-05-2007

czytaj więcej

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I kwartał 2007 roku

INFORMACJA o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I kwartał 2007 roku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje, że w I kwartale 2007 roku dochody budżetowe osiągnęły poziom 4 419 394,69 zł, co stanowi 26,4 % planu w wysokości 16 732 902 zł.

10-05-2007

czytaj więcej

Sukcesy uczniów jaworzyńskiej podstawówki

Sukcesy uczniów jaworzyńskiej podstawówki

Z satysfakcją informujemy o sukcesach naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2007"

09-05-2007

czytaj więcej

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 r.

Urząd Miasta w Jaworzynie Śl. przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2007 r. upływa nieprzekraczalny termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/ art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. nr 147 , poz.1231 z późn. zm/.

09-05-2007

czytaj więcej

OPŁATA SKARBOWA

Numer konta bankowego, na który można dokonywać opłaty skarbowej
Gmina Jaworzyna Śl.
BZ WBK S.A. O/Jaworzyna ŚL
37 10902369 0000 0006 0201 9671

08-05-2007

czytaj więcej

INFORMACJA NA TEMAT UKĄSZENIA PRZEZ ŻMIJĘ

Żmija zygzakowata ( Vipera berus) to jedyny wąż jadowity na terenie Polski. Podlega ochronie gatunkowej. Najczęściej można ją spotkać na terenach podgórskich, łąkach, pastwiskach.

08-05-2007

czytaj więcej

Edukacja ekologiczna w szkołach

Edukacja ekologiczna w szkołach

30 kwietnia 2007 r. w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej odbyła się uroczystość podsumowująca efekty całorocznych działań ekologicznych. Uczniowie w każdym miesiącu realizowali jedno zadanie, za które otrzymywali punkty. Wykonane zostały mapy, albumy, gazetki, uczniowie zbierali puszki aluminiowe i zużyte baterie.

07-05-2007

czytaj więcej

« poprzednie   1 2 3   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30