Aktualności

Okres: 08-2006

STYPENDIA 2006/2007

Od 1 stycznia 2005r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży.
Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

08-08-2006

czytaj więcej

Mobilny węzeł betoniarski

 

W związku z prowadzonym postępowaniem odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem mobilnego węzła betoniarskiego w Nowym Jaworowie informuję, że na inwestora nałożony został obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po jego przedłożeniu podane zostanie do publicznej wiadomości, że istnieje możliwość wglądu do tego opracowania i zapoznania się z jego treścią. Mając na uwadze możliwość udziału zainteresowanych mieszkańców w toku postępowania, w dniu 10.08.2006 r. o godz. 1900 w Świetlicy Wiejskiej zorganizowane zostanie przy udziale przedstawiciela inwestora spotkanie w Nowym Jaworowie, na którym wyjaśnione zostaną wszelkie wątpliwości związane z planowanym przedsięwzięciem.

Burmistrz Miasta

04-08-2006

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Jaworzyny Śląskiej o zgłaszanie do dnia 8.08.2006 r. lokalizacji piaskownic ogólnie dostępnych, które wymagają uzupełnienia piasku. Po zgłoszeniach Gmina przeprowadzi akcję uzupełniania piasku we wskazanych przez Państwa piaskownicach. Informację proszę przekazywać w godzinach pracy Urzędu do pokoju nr 14 (II piętro).

03-08-2006

czytaj więcej

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska informuje, że w II kwartale 2006 roku dochody budżetowe osiągnęły poziom 8.372.054,52 zł, co stanowi 52,74 % planu w wysokości 15.873.922,- zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 7.141.967,55 zł, tj. 37,54 % planu w kwocie 19.026.700,- zł, w tym: - wydatki bieżące - 6.980.794,23 zł, - wydatki majątkowe - 161.173,32 zł. Na koniec II kwartału 2006 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.230.086,97 zł.

02-08-2006

czytaj więcej

KOMUNIKAT Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Komunikat Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 30.07.2006 w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

DO POBRANIA PONIŻEJ

01-08-2006

czytaj więcej

WODA BEZ REGLAMENTACJI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że od dnia 25.07.2006 roku sytuacja w zaopatrzeniu w wodę mieszkańców naszej gminy jest ustabilizowana. Nie ma już wyłączeń wody dla mieszkańców w godzinach nocnych. Seria awarii magistrali i sieci wodociągowych zmniejszyła się na tyle, że ZGKIM nie "reglamentuje wody".

01-08-2006

czytaj więcej

« poprzednie   1 2 3

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30