Aktualności

Okres: 09-2017

Burmistrz zaprasza do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 164/B/17 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 26.09.2017r., zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Jaworzyna Śląska do udziału w konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu programu trwa do 11 października 2017r.

Propozycje i uwagi można składać w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: promocja@jaworzyna.net

26-09-2017

czytaj więcej

Targowisko w Jaworzynie Śląskiej w nowej odsłonie

Targowisko w Jaworzynie Śląskiej w nowej odsłonie

W dniu 25 września Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz odebrał w Urzędzie Marszałkowski promesę na dofinansowanie zadania „Przebudowa - rewitalizacja targowiska w Jaworzynie Śląskiej”. Promesę Burmistrzowi wręczył Marszałek Województwa Pan Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Pani Ewa Mańkowska. Szacunkowa wartość inwestycji wynosić będzie 473 062,91 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 295 922,00 zł.

26-09-2017

czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Jaworzyna Śląska zatrudni od listopada 2017r. na umowę zlecenie na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Czechach w godzinach popołudniowych 2x w tygodniu po 3 godziny.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie  wyższe  pedagogiczne lub w trakcie studiów.

Oferty zawierające życiorys, list motywacyjny oraz własną formę działalności świetlicy należy przesyłać pocztą na adres:

Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2017r. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej pok. 20 lub pod tel. 74 858 82 33.

25-09-2017

czytaj więcej

XXXII sesja Rady Miejskiej

XXXII sesja Rady Miejskiej

Dnia 28 września 2017 r. o godz. 15.00, w świetlicy wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Pastuchowie, ul. Wyzwolenia 22, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Porządek obrad:

Dowiedz się więcej

22-09-2017

czytaj więcej

Rusza kontrola gospodarki ściekowej w gminie

Rusza kontrola gospodarki ściekowej w gminie

Zespół ds. kontroli gospodarki ściekowej w gminie Jaworzyna Śląska rozpoczyna kontrole na nieruchomościach. Kontrolą objęta zostanie część miasta (ulice: Świdnicka, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Pogodna, Polna, Towarowa) oraz wszystkie wioski naszej Gminy czyli tereny na których nieruchomości nie są podłączone do kanalizacji sieciowej.

21-09-2017

czytaj więcej

« poprzednie   1 2 3   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30