Aktualności

Okres: 01-2017

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej o przystąpieniu do:

  • sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska

25-01-2017

czytaj więcej

Świętowanie z Babciami i Dziadkami

Świętowanie z Babciami i Dziadkami

20 stycznia br. Klub Młodzieżowy, działający przy SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej, wraz z opiekunami zaprosił wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na spotkanie z okazji ustanowionego przez wolontariuszy „Dnia Baby i Piernika”. Piątkowe popołudnie upłynęło w miłej, radosnej atmosferze, w powietrzu unosił się zapach pieczonych babeczek i pierników w czekoladzie, a przygotowane przez wolontariuszy zabawy
i konkursy nikomu nie pozwoliły na nudę.

Dowiedz się więcej

23-01-2017

czytaj więcej

Obwieszczenie Starosty Świdnickiego

Obwieszczenie Starosty Świdnickiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) Starosta Świdnicki zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2017 roku na wniosek Pana Mariusza Szyrner działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z siedzibą przy ulicy Wolności 9 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 111241D, ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej”.

20-01-2017

czytaj więcej

Umowa na budowę hali już podpisana

Umowa na budowę hali już podpisana

W dniu wczorajszym podpisana została umowa na budowę pełnowymiarowej sali sportowej i edukacyjnej przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej. Umowę podpisał Burmistrz Gminy Grzegorz Grzegorzewicz oraz w Pan Arkadiusz Swornowski Prezes Zarządu P.P.U. MIRS Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, firmy która wygrała przetarg na wykonawstwo inwestycji.

11-01-2017

czytaj więcej

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

W roku 2017 Gmina Jaworzyna Śląska zamierza przystąpić do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach Programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2017 roku.

10-01-2017

czytaj więcej

« poprzednie   1 2 3 4   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30