Aktualności

Okres: 03-2007

"Idziemy do Przedszkola" w Milikowicach

Z inicjatywy Burmistrza G. Grzegorzewicza oraz przedstawicieli wsi Milikowice realizowany będzie Projekt "Idziemy do przedszkola ! Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku " w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006(...) obejmujący wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3do 5 lat.

15-03-2007

czytaj więcej

"SMOK" - zbliża się do Szkoły Podstawowej w Pastuchowie

Ponad 200 wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów złożyło wnioski do projektu "Szkoła Myśląca O Każdym - SMOK"

12-03-2007

czytaj więcej

Komunikat

KOMUNIKAT
Burmistrza Jaworzyny Śląskiej
z dnia 08.03.2007 r.

W związku ze stwierdzeniem przypadków celowego wypalania traw, liści i innych pozostałości roślinnych skutkujących najczęściej groźnymi pożarami zabudowań i terenów leśnych przypominam, iż zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) i art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późn zmianami) w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione.

09-03-2007

czytaj więcej

Stypendia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu

Przypominam, że do 15 marca 2007 uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych osiągający wysokie wyniki (wyróżnienia, nagrody na poziomie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym) w dziedzinach edukacji, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.

07-03-2007

czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu

Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowana przez Burmistrza Miasta na podstawie: ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm) oraz uchwały nr V/3/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. z dnia 02.02.2007r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji zadań:

Dowiedz się więcej

03-03-2007

czytaj więcej

« poprzednie   1 2 3 4   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII   Wszystkie

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30