Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

14-03-2010

Gmina Jaworzyna Śląska w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712) w związku z przygotowaniem przedsięwzięć realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Jaworzyna Śląska ogłasza:

Otwarty nabór na Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Priorytetu 9 „Miasta” Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”.

Celem działania jest poprawa warunków mieszkaniowych w miastach województwa dolnośląskiego liczących poniżej 10 000 mieszkańców.

Wybór Partnerów i ich projektów, odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:

1. Partnerem może być: wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego.
2. Zadanie znajduje się na obszarze rewitalizowanym.
3. Potencjalny Partner wypełnił Kartę zgłoszenia przedsięwzięcia, będącą załącznikiem nr 1.
4. Kwota przedsięwzięcia określona w Karcie zgłoszenia nie może być niższa niż 80 000 zł.
5. Karta zgłoszenia przedsięwzięcia zostanie dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej lub droga elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2010 r.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30