Aktualności

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska

31-03-2005

W związku ze stwierdzeniem przypadków celowego wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach skutkujących najczęściej groźnymi pożarami zabudowań i terenów leśnych przypominam, iż zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 1992 Nr 92 poz. 460 z późn. zm. ) i art. 45 Ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 1991 Nr 114 poz. 492 z późn. zm. ), oraz art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2000 Nr 56 poz. 679 tekst jednolity ) - w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione !!!

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. korzystający ze środowiska przyrodniczego-terenu mają obowiązek zabezpieczyć użytkowane środowisko przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
Niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim sprawcą ewentualnego pożaru (tj. podpalenia trawy czy pozostałości roślinnych) - na właścicielu (osobie fizycznej lub prawnej) leży obowiązek, o którym mowa w art. 3 przytoczonej wyżej ustawy.

Ponadto wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych ( suchych traw ) jest wykroczeniem:

  • z art. 82 § 1 pkt. 7e Ustawy z dnia 20.05.1971 r. - Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. z 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. zm. ), który przewiduje odpowiedzialność tego kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobieganiu i zwalczaniu pożarów; oraz wykroczeniem z art. 59 Ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 1991 r. Nr 114 poz. 492 z późn. zm. ) która brzmi: "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, strefie oczeretów lub trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny"
  • z art. 181 § 1 Ustawy z dn. 06.06.1997 r. - Kodeks Karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm. ) który brzmi: "Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3-ch miesięcy do lat 5";
  •   z art. 163 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny ( Dz. U. j.w.), który brzmi: "Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru - podlega karze pozbawienia wolności do lat 10".

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30