Aktualności

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

11-04-2005

Informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2005 r., piątek o godz. 9.00 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Powstańców 3.

  Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dot. inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie") i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (dot. inwestycji pn. "Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach") i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śląska i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bagieniec, Bolesławice, Tomkowa w gminie Jaworzyna Śląska i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Bolesławice" i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Stary Jaworów" i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo-rzeczowego za 2004 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śl." i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śl. i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śl. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śl. i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2004 r. (dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Jaworzyna Śląska z Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/6/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych i innych jednostek, za wyjątkiem osób prawnych i państwowych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wyznaczenie inkasentów i ich wynagrodzenia oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/51/03 z dnia 28.11.2003 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2004 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 17. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
 22. Sprawy różne:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30