Aktualności

Unijne środki - Odnowa wsi Bolesławice , Stary Jaworów w ramach SPO

14-04-2005

Na najbliższej sesji radni Rady Miejskiej będą podejmować oczekiwane i tak ważne dla mieszkańców wsi Bolesławice i Stary Jaworów uchwały zatwierdzające ich dotychczasowe działania na rzecz rozwoju wsi tj. "Plan Rozwoju Miejscowości".

Troszkę historii ...

Radni Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca 2004 r. podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do przygotowania lokalnych programów "Odnowa wsi Gminy Jaworzyna Śl.". W uchwale zapisano, że uczestnikami programu mogą być wszystkie sołectwa naszej gminy.
I tak też się stało ...

Po podjęciu uchwały Rady Miejskiej mieszkańcy wsi Bolesławic i Starego Jaworowa zorganizowały w swoich wsiach spotkania. Przedstawiona została idea programu Odnowa wsi. Na kolejnych zebraniach wiejskich mieszkańcy tych sołectw podjęli uchwały o przystąpieniu do w/w programu wybrali Liderów. Liderem wsi Bolesławice został Czesław Krupczak a wsi Stary Jaworów Maciej Plencler.

Wieś Bolesławice postawiła sobie za główny cel przebudowę obiektu sportowego na boisku w Bolesławicach, natomiast celem wsi Stary Jaworów jest budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej . Obiekty te pełnić mają funkcję kulturalną, rekreacyjną i sportową. Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Starym Jaworowie oraz obiekt sportowy na boisku w Bolesławicach służyć będą jako miejsce spotkań i imprez o charakterze lokalnym i regionalnym. Będą służyć również najmłodszej grupie społeczności wiejskiej.

Należy podkreślić, że mieszkańcy Bolesławic jak i Starego Jaworowa wykazali się dużą aktywnością oraz przedstawili spójną koncepcję realizacji i użytkowania mającej powstać infrastruktury.
Aby uzyskać dofinansowanie do realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006" w zakresie działania " Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" należy stosować się do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2004 r. ( Dz. U. 284 poz. 2846 z 2004 r.) Zgodnie z §2 pkt 4 tego rozporządzenia do wniosku należy przedstawić kopię uchwały budżetowej określającej środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie 100 % kosztów realizacji projektu lub kopie wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego sfinansowanie projektu.

Fundusze przyznawane na "Odnowę wsi" mają formę dotacji refinansującej, co oznacza, że są wypłacane po zrealizowaniu przedsięwzięcia, na podstawie przedstawionych faktur dokumentujących wydatki, zgodnych z zaplanowanym we wniosku działaniem. Zatem, żeby skorzystać z funduszy SPO, Gmina musi zabezpieczyć 100% środków finansowych na planowane przedsięwzięcie. W związku z tym ,że Gmina nie posiada środków w pełnej wysokości na przedmiotowy cel , koniecznym jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego spłacanego po otrzymaniu refundacji. W przypadku wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie jest to kwota 698.000zł., w przypadku przebudowy obiektu sportowego w Bolesławicach jest to kwota 477.000zł. Możliwa kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi do 450 tys. zł. na każde zadanie. W obecnej chwili oczekujemy na ogłoszenie przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu terminu naboru wniosków.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30