Aktualności

Kanalizacja w Jaworzynie Śląskiej

15-04-2005

Podobnie jak w przypadku budowy sali gimnastycznej, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych w ramach działania 3.2. "Obszary podlegające restrukturyzacji" (o wartości do 1 mln euro) na zadanie Budowa kanalizacji wraz z wymianą sieci wodociągowej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i możliwości techniczno-finansowych wyznaczono I etap budowy kanalizacji wraz z wymianą sieci wodociągowej, który obejmował będzie odcinek ul. Westerplatte z wpięciem do kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. W budżecie na to zadanie zabezpieczono kwotę 120.000 zł oraz w GFOŚiGW kwotę 123.425 zł. Zgodnie z założeniami programowymi I etap inwestycji będzie realizowany w okresie 2-letnim, a całkowity jego koszt wyniesie bez mała 4 mln złotych. Dofinansowanie zadania sięgać będzie do 75 % kosztów kwalifikowanych i będzie odbywać się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Również w tym przypadku Gmina będzie musiała zabezpieczyć 100 % środków. Z uwagi na fakt, że w budżecie nie wygospodaruje się tak dużej kwoty, zaciągnięty zostanie kredyt na uzupełnienie środków własnych, a jego spłata nastąpi po otrzymaniu refundacji. Dotychczas nie jest znany termin naboru wniosków.

Ponadto w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zostanie złożony wniosek na budowę kanalizacji w ul. Powstańców, Kościelnej, Ogrodowej, Mickiewicza i Słowackiego. Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji do 85 % kosztów kwalifikowanych, jednakże dofinansowanie to odnosi się do wyłącznie do sieci kanalizacyjnych. Koszty związane z wymianą sieci wodociągowej Gmina będzie musiała pokryć ze środków własnych.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30