Aktualności

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śl.

15-04-2005

Informujemy, że Gmina Jaworzyna Śląska jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej". Na realizację zadania Gmina w 2005 roku zarezerwowała w budżecie kwotę 170.000 zł, która będzie wymaganym wkładem własnym.

 

Na pozostałą część środków (do 75% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji) złożony zostanie wniosek do ZPORR-u w ramach Priorytetu 3: Rozwój lokalny, działania 3.5: Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałania 3.5.1: Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, po ogłoszeniu terminu naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski. Zgodnie z wymogami ZPORR dofinansowanie zadania polega na refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że beneficjent - gmina musi zabezpieczyć 100 % kosztów realizacji inwestycji.

Na tę okoliczność koniecznym jest zaciągnięcie kredytu, który będzie uzupełnieniem środków własnych. Spłata kredytu następować będzie po otrzymaniu refundacji ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z założonym harmonogramem spłat. Do tej pory nie został ogłoszony termin naboru wniosków.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30