Aktualności

Absolutorium dla Burmistrza

 Absolutorium dla Burmistrza

30-04-2009

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grzegorzowi Grzegorzewiczowi. Decyzję radnych poprzedziły opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarówno Komisja jak i RIO pozytywnie oceniły realizację ubiegłorocznego budżetu.

W ciągu roku budżetowego dochody gminy wyniosły 20.637.905,51 zł., a wydatki 22.516.357,51 zł. Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 100,1 % w stosunku do planu, a po stronie wydatków 96,8%. Rok 2008 był okresem, w którym udało się zrealizować kilka ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Wystarczy wspomnieć tylko o pierwszym w województwie kompleksie boisk ORLIK 2012, remontach dróg
i chodników, świetlic wiejskich, remontach elewacji budynków czy placów zabaw.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30