Aktualności

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG POWIATOWYCH BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA.

25-04-2005

W związku z interwencjami użytkowników dróg na występujące dziury w ulicach:
1- Maja, Wolności i Westerplatte w Jaworzynie Śląskiej, leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2880D informuję, iż ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu kołowego i pieszego wystąpiłam w dniu 31.03.2005 roku do Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy, o przeprowadzenie remontu cząstkowego na w/w ulicach oraz na pozostałych drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Jaworzyna Śląska.

 

W odpowiedzi na moje pismo, otrzymałam w dniu 18.04.2005 roku od Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy, pismo o następującej treści , cytuję : " Odpowiadając na pismo z dnia 31.03.2005r dotyczące utrzymania dróg powiatowych, uprzejmie informuję, że tut. Zarządowi znany jest stan techniczny nawierzchni dróg powiatowych na terenie działania Gminy Jaworzyna Śląska. Z uwagi na powstanie znacznej ilości wybojów praktycznie na wszystkich drogach nie jest możliwe w jednym czasie przeprowadzenie remontów nawet na głównych drogach. Zdecydowany postęp w tym zakresie nastąpi po rozstrzygnięciu w miesiącu kwietniu przetargu na remonty cząstkowe nawierzchni dróg".

Jak wynika z treści pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy, że zdecydowany postęp nastąpi po rozstrzygnięciu w miesiącu kwietniu przetargu na remonty cząstkowe nawierzchni, zwrócę się na początku maja z ponownym pismem do Zarządcy dróg o określenie terminu przeprowadzenia remontów cząstkowych na wymienionych ulicach będących w ciągu drogi powiatowej oraz na pozostałych drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Jaworzyna Śląska.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30