Aktualności

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

29-04-2005

Burmistrz Halina Dydycz na XLII sesji Rady Miejskiej, zwana absolutoryjną, uzyskała poparcie dla dalszego pełnienia funkcji. Podczas głosowania pani burmistrz uzyskała 8 głosów poparcia, przy 6 głosach sprzeciwiających się udzieleniu absolutorium.

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rokrocznie burmistrz poddaje się ocenie radnych. Musi od nich uzyskać tzw. absolutorium. Najpierw jednak sprawozdanie z wykonania budżetu składa do oceny Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Swoją opinię muszą wyrazić także komisje Rady Miejskiej - rewizyjna i budżetu. Rozstrzygająca jest opinia RIO, która profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc ustawą o finansach publicznych, metodologią konstruowania i oceniania budżetu, i co najważniejsze w sposób obiektywny, ocenia pracę burmistrza. Taką pozytywna opinię RIO również w tym roku uzyskała burmistrz Halina Dydycz.

Sześciu radnych było przeciwko absolutorium

Ośmioro radnych było za absolutorium

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30