Aktualności

ŚMIECIOWY PROBLEM

ŚMIECIOWY PROBLEM

12-05-2005

Burmistrz Miasta rozpoczął działania mające na celu oczyszczenie okolic żwirowni. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych porządkują ul. Polną, do której przylegają ogródki działkowe. Ulica ta kończy się wysoką skarpą. Teren ten posiada wiele walorów przyrodniczych, których nie doceniają Jaworzynianie, a niektórzy z nich wręcz świadomie powodują jego degradacje, bezmyślnym wyrzucaniem odpadów.

 

Pozostawianie śmieci w miejscach niedozwolonych graniczy z głupotą, gdyż stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Rozprzestrzenianie się gryzoni i owadów, zatruwanie wody, ryb i ptaków, to tylko niektóre skutki nieodpowiedzialnego postępowania. Burmistrz dołoży wszelkich starań, aby teren ten doprowadzić do należytego porządku, ale jego stan w przyszłości zależeć będzie przede wszystkim od kultury mieszkańców. Wszyscy wyposażeni są w pojemniki na nieczystości po to, aby odpady komunalne trafiały na składowisko odpadów. Odpady organiczne pochodzące z ogródków powinny być zagospodarowywane w ich obrębie. Wszelkie próby nielegalnego pozbywania się śmieci, będą traktowane z największą surowością.

Miejmy nadzieję, iż pobliscy mieszkańcy, wędkarze i działkowcy nigdy więcej nie dopuszczą do powstania dzikiego wysypiska w miejscu w którym żyją, przebywają i odpoczywają.

Skarpa leżąca na końcu ul. Polnej

Rozpoczęto walkę z nielegalnymi wysypiskami
a mieszkańcy Jaworzyny muszą zmienić swój negatywny stosunek do środowiska.

Widać wyraźnie, że teren ten wymaga sprzątania

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30