Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej zatrudni głównego księgowego.

09-06-2005

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych głównym księgowym może być osoba, która:

 

  1. ma obywatelstwo polskie,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
  4. ukończyła;

1. jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające
ekonomiczne studia magisterkie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej
3-letnią praktykę w księgowości, lub
2. średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30