Aktualności

Strefa Przemysłowo-Usługowa w obrębie wsi Pasieczna

09-06-2005

Gmina Jaworzyna Śląska przygotowuje plan zagospodarowania przestrzennego dla mającej powstać Strefy Przemysłowo-Usługowej w obrębie wsi Pasieczna.

Tereny planowanej strefy to głównie grunty orne oraz drogi gruntowe gminne o łącznej powierzchni ok. 96 ha. W związku z tym Burmistrz Miasta wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na wyłączenie tych terenów spod produkcji rolnej. Decyzją z dnia 31.05.2005 r. grunty te zostały przeznaczone na cele nierolnicze.

Są to grunty usytuowane przy granicy miasta Jaworzyna Śląska, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zainwestowanych - w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową. Leżą one w sąsiedztwie węzła kolejowego, przy istniejących ciągach komunikacyjnych.

Obszar ten stanowić będzie naturalne poszerzenie strefy zainwestowanej z możliwością wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej, dając w perspektywie możliwość rozwoju gminy oraz miejsca pracy dla jej mieszkańców.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30