Aktualności

ZAKUP WYPOSAŻENIA GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZAKUP WYPOSAŻENIA GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

22-06-2005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania określiło warunki techniczne i standardy wyposażenia min. gminnych zespołów reagowania.

 

Na podstawie § 11, 12 i 13 rozporządzenia, Wojewoda Dolnośląski określił standardowe wyposażenie w sprzęt techniczny Gminnych Zespołów Reagowania. Uwzględnienie tych wytycznych podczas realizacji zakupu sprzętu ma za zadanie zintegrować system łączności na obszarze województwa dolnośląskiego oraz na sprawne, a tym samym efektywne funkcjonowanie zespołów w tym zakresie. Jednocześnie Wojewoda zwrócił się do Ministerstwa Finansów o dotację na zakup wzmiankowanego wyposażenia.
Decyzją Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławie z dnia 10.02.2005 roku w sprawie przekazania środków finansowych na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania, Gmina Jaworzyna Śląska otrzymała dotację w kwocie 15 000,00 zł na zakup sprzętu technicznego na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania.

W dniu 7 czerwca 2005 roku sfinalizowano zakup, z przyznanych środków, dwóch wysokiej klasy zestawów komputerowych oraz faksu. Sprzęt ten stał się podstawą tworzonego w Gminie nowoczesnego stanowiska kierowania, pozwalającego na szybkie i sprawne zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz efektywne usuwanie ich skutków. W przyszłości, również ze środków przydzielonych przez Ministerstwo Finansów, zostaną zakupione następne elementy wyposażenia GZR: cyfrowy rejestrator rozmów i rzutnik multimedialny. Wojewoda zaś nieodpłatnie, przekaże gminom mapy cyfrowe i oprogramowanie specjalistyczne ( jednakowe dla wszystkich gmin ) pozwalające na zintegrowanie systemu na terenie województwa.

ZAKUPIONE ZESTAWY KOMPUTEROWE

Zestaw nr 1

Zestaw nr 2

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30