Aktualności

ZEBRANIE SOŁTYSÓW

01-07-2005

Trzecie w tym roku posiedzenie sołtysów, odbyło się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej. W naradzie uczestniczyli sołtysi, władze Miasta Jaworzyny Śl. oraz pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Jaworzyna Śl. Pani Burmistrz - Halina Dydycz powitaniem zebranych, rozpoczęła spotkanie o godz.10.00.

 

Pan Zdzisław Skarbek - Dyrektor SOK i BP w Jaworzynie Śl. omówił plan tegorocznych dożynek, które odbędą się w Jaworzynie Śląskiej, na stadionie sportowym. Dożynki swym przebiegiem i charakterem nie będą odbiegać od tych organizowanych w latach ubiegłych. Nie zabraknie elementów tradycyjnych tj. mszy świętej, obrzędu wręczania wieńców i chleba, zwiedzania wystaw dożynkowych, występów artystycznych oraz zabawy tanecznej.

Sołtysi otrzymali również informacje dotyczące letniej akcji " Bezpieczne lato 2005", której organizatorem jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Jaworzyna Śląska będą mogły spożytkować wolny czas na zajęcia, przygotowane specjalnie dla nich na czas wakacji. Organizatorzy zorganizują szereg ciekawych ofert dla najmłodszych: zabawy, konkursy plastyczne, wycieczki m.in. do Karpacza, Zagórza Śląskiego. Dzieci spędzą również kilka dni na kąpielisku strzeżonym w Jaworzynie Śl.

Wyjaśnione zostały procedury związane z kontynuacją przeprowadzania zmian klasyfikacji użytków rolnych. Sołtysi po zebraniu wniosków od zainteresowanych rolników, przekazują je do Urzędu Miasta w Jaworzynie Śl. W zależności od ilości chętnych, będą organizowane indywidualne zebrania kolejno na każdej ze wsi lub zbiorcze dla kilku wsi.

Kolejne zagadnienia dotyczyły systemów informacji kryzysowej. W celu zminimalizowania strat i ochrony życia ludzkiego wprowadza się nowe systemy ostrzegania i alarmowania ludności. Pojawiające się coraz częściej anomalie pogodowe i związane z tym zagrożenia, zmuszają do szybkiego i wysokosprawnego przekazywania informacji o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Przedstawione zostały procedury postępowania w zakresie ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach - gminny system ostrzegania i alarmowania, rodzaje sygnałów alarmowych i zakres obowiązków Sołtysa w systemie ostrzegania.
Pani Natalia Kita - z-ca Burmistrza odpowiadała na wnioski Sołtysów z poprzedniej narady, która odbyła się 31.05.2005 r. Dotyczyły stawek za wodę i ścieki, obowiązujących w naszej Gminie. Wywiezienie nieczystości płynnych ( ścieki komunalne) przez ZGKiM kosztuje 24 zł/m3+ 7% VAT. Samodzielne odwiezienie nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Żarowie, to koszt 3,12 zł + 7% VAT. Zebrani otrzymali również dane o możliwościach i firmach przyjmujących odpady niebezpieczne ( opony, worki po nawozach). Przedstawione zostały obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku - na podstawie ustawy z dnia 13. września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 ze zm.)

Wszystkie narady sołtysów odbywają się po to, aby rozwiązywać problemy, które dotykają mieszkańców wsi.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30