Aktualności

Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej 21.07.2005

21-07-2005

W zakresie świadczeń rodzinnych

Od 4 lipca 2005 roku w każdy dzień roboczy (poza środą ) w godzinach od 7.30 do 15.30 (we wtorki od 8.00 do 16.00) wydawane i przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 roku.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień będą wypłacane w terminach:

  1. do 30 września 2005 roku jeśli zostaną złożone wnioski z pełną dokumentacją do 31 lipca 2005 roku,
  2. do 31 października 2005 roku jeśli zostaną złożone wnioski z pełną dokumentacją w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2005 roku.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z pełną i prawidłowo wypełnioną dokumentacją.

W zakresie zaliczki alimentacyjnej

Od dnia 4 maja 2005 roku obowiązuje ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz od 1 września 2005 roku o zaliczce alimentacyjnej. Zadanie to przyjął do realizacji tut. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Począwszy od 4 lipca 2005 roku tj. po ukazania się stosownego rozporządzenia i sprowadzenia druków, trwa wydawanie w naszym Ośrodku wniosków o ustalenie prawa do zaliczki ( w dniach i godzinach jak w świadczeniach rodzinnych). Prawo do wypłaty zaliczek alimentacyjnych nastąpi od 1 września 2005 roku.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywanej przez osobę samotną, a także osobie uczącej się (sierocie naturalnej lub społecznej - jeśli wyrok sądu zasądzający alimenty został wydany przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności).

W drodze wyjątku - prawo do zaliczki - przez okres jednego roku ( do 31 sierpnia 2006 r) - nabywa osoba uprawniona do alimentów, których egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeśli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód albo seperację, a ponadto spełni wszystkie pozostałe wymogi ustawy.

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną wraz z wymaganą dokumentacją składa się w tut. Ośrodku za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

Bliższych informacji w zakresie świadczeń rodzinnych udziela osobiście lub telefonicznie pod numerem 8584223 specjalista d/s świadczeń rodzinnych Pani Grażyna Witko, w zakresie dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej kierownik Ośrodka Pani Elżbieta Pawlik osobiście lub telefonicznie pod numerem 8584222.

Sporządziła Kierownik Ośrodka Pomocy społecznej
Elzbieta Pawlik

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30