Aktualności

UPORZĄDKOWANIE EWIDENCJI GRUNTÓW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

08-08-2005

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed rolnikami jest uporządkowanie ewidencji gruntów i przywrócenie im stanu rzeczywistego ze sposobem użytkowania lub zmianę tego stanu w ewidencji. W związku z tym zagrożeniem Dolnośląska Izba Rolnicza wspólnie z Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych prowadzi akcję informacyjną na ten temat. Informujemy rolników, uczestniczymy w negocjacjach cenowych i występujemy o środki na obniżenie kosztów tego przedsięwzięcia.

 

Obowiązek aktualizacji sposobu użytkowania wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Bardzo ważne jest to, że niezgodność w ewidencji ze stanem faktycznym może spowodować pozbawienie w 2006 r. rolników dopłat obszarowych a wręcz konieczność zwrotu dopłat z tytułu ONW. Rolnicy nie będą mogli ubiegać się o uczestnictwo w programach rolno-środowiskowych i Sektorowych Programach Operacyjnych.

Mimo zaangażowania Dolnośląskiej Izby Rolniczej i przeprowadzenia szeregu spotkań na terenie gmin i powiatów z udziałem Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz geodetów powiatowych, istnieje obawa, że informacja ta nie dotrze do wszystkich zainteresowanych rolników. Dlatego też zwracamy się z prośbą do Państwa oraz Przewodniczących Rad i Komisji Rolnictwa o wsparcie naszych działań w upowszechnianiu kwestii dotyczących tego problemu.

Ze względu na wynikający z przepisów okres przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów okres (tj. od 1 kwietnia do 31 października) wystąpiłem do MRiRW o wydłużenie okresu uaktualnienia ewidencji gruntów do 2008r. Proszę o wsparcie tych działań i ewentualne kierowanie pism do Ministra Rolnictwa w tej sprawie. Umożliwi to rolnikom otrzymywanie dopłat obszarowych bez narażenia ich na ewentualne konsekwencje związane z brakiem wymaganej aktualizacji ewidencji gruntów. Decyzje w tym zakresie może podjąć Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że podjęliśmy mediacje z DBG i TR oraz Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia kosztów klasyfikacji gruntów. Możliwość obniżenia ceny istnieje w przypadku realizowania wniosków dotyczących gospodarstw znajdujących się na terenie obrębu (wsi) lub całej gminy.

Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej służą wszelką informacją w tej sprawie oraz deklarują pomoc w
kontaktach z oddziałami Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Leszek Grala

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30