Aktualności

STREFOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

14-09-2005

R E G U L A M I N
STREFOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
w ramach VI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi
Jaworzyna Śl., 27.09.2005 r.

 

I. C E L I Z A D A N I E :

 • Popularyzacja biegów jako najprostszej formy rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Popularyzacja zdrowego stylu życia
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
 • Promocja miasta i gminy Jaworzyna Śl.

II. O R G A N I Z A T O R Z Y :

 • Gmina Jaworzyna Śl.
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śl.
 • Gimnazjalny Klub Sportowy w Jaworzynie Śl.
 • Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl.
 • Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy

III. T E R M I N I M I E J S C E :

Biegi odbędą się na terenie jaworzyńskiej żwirowni w dniu 27 września 2005 r. Początek zawodów: godz. 11.00.

IV. W A R U N K I U C Z E S T N I C T W A :

Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji drużynowej (powiatowej) punktowanych będzie pierwszych 20 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły, dystans.

V. P R O G R A M B I E G Ó W :

10.00 uzupełnianie zgłoszeń
10.45 odprawa techniczna
11.00 rozpoczęcie biegów
13.00 uroczyste zakończenie

DYSTANSE :

Rocznik K M

 • 1995 i młodsi 200 200
 • 1993-1994 600 800
 • 1992 800 1200
 • 1991 1000 1500
 • 1989-1990 1200 2000
 • 1988-1987 2000 3000
 • 1986 i starsi 2000 4000

V. Z G Ł O S Z E N I A :
Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą do dnia 19 września 2005 r .- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Łukasińskiego 13 , tel. 856-83-52,

VI. N A G R O D Y :
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz medale. Zespołowo ( punktacja powiatów, gmin) trzy pierwsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy. W miarę pozyskanych środków przewidziane są nagrody rzeczowe.

VII. S P R A W Y F I N A N S O W E :
Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące.

VIII. U W A G I K O Ń C O W E :

 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,
 • Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów.
   

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30