Aktualności

ESTETYKA WSI

ESTETYKA WSI

17-10-2005

Dnia 10 października 2005 roku został rozstrzygnięty konkurs pt. "Estetyka wsi". Brały w nim udział poszczególne sołectwa Gminy Jaworzyna Śląska, które były oceniane na podstawie przyjętych kryteriów:

 • utrzymanie zieleni wiejskiej,
 • utrzymanie chodników przez właścicieli zagród,
 • estetyka budynków mieszkalnych i posesji,
 • estetyka ogrodzeń,
 • zagospodarowanie i utrzymanie boisk sportowych,
 • porządki w świetlicach i wokół świetlic,
 • utrzymanie placów zabaw i in. placów publicznych,
 • utrzymanie przystanków,
 • gospodarka odpadami /procent zawartych umów w stosunku do liczby gospodarstw,
 • nielegalne wysypiska śmieci i gruzu;
  Nowice - świetlica wiejska Przystanek autobusowy w Piotrowicach

W każdej z powyższych dziedzin wsie mogły uzyskać maksymalnie 10 punktów, które później zsumowano i otrzymano wyniki końcowe. Przydzielono następujące miejsca:

I miejsce - sołectwo NOWICE z sumą punktów 88
II miejsce - sołectwo PIOTROWICE z sumą punktów 86
III miejsce - sołectwo BOLESŁAWICE z sumą punktów 85

Pozostałym sołectwom, z wyjątkiem Tomkowej, która nie brała udziału w konkursie, przyznano wyróżnieniaZabytkowy folwark w Bolesławicach           

Witków

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na kolejnej naradzie sołtysów. Natomiast już dziś możemy powiedzieć, że przeprowadzony konkurs pokazał, jak bardzo zmieniło się oblicze wsi z naszej Gminy, które nie tylko pięknieją, ale przede wszystkim wykazują coraz większą dbałość o jakość swoich świetlic, obiektów sportowych i placów, mających służyć ich mieszkańcom.

Pastuchów

Milikowice

GRATULUJEMY

 

 

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30