Aktualności

Przekształcenie użytkowania wieczystego.

21-10-2005

Od 13 października 2005r. obowiązuje nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Z wnioskiem o przekształcenie starać się mogą osoby fizyczne , które w dniu wejścia ustawy w życie ,były użytkownikami wieczystymi niektórych rodzajów nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego typu zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Z żądaniem przekształcenia mogą też wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego ( nie muszą być użytkownikami wieczystymi już w momencie wejścia ustawy w życie , mogą wystąpić o przekształcenie, nawet jeśli nabyły udział w użytkowaniu wieczystym później).

W obu przypadkach prawo przekształcenia przysługuje również następcom prawnym- zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Obowiązuje warunek , że z żądaniem o przekształcenie muszą wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści. Przekształcenie odbywa się odpłatnie. Decyzje wydaje burmistrz. Wysokość opłaty ustala się na podstawie przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Pani Bogumiła Patyk,
(Urząd Miasta Jaworzyna Śląska pok. nr 16 lub pod nr telefonu: 85-88-230, 85-88-233, 8587-164,8 587-165 wew. 34.)

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30