Aktualności

Podsumowanie ferii

Podsumowanie ferii

31-01-2006

Dzieci nie kryły swojego zadowolenia z przebiegu ferii, w trakcie, których wyjeżdżały na wycieczki: do Andrzejówki, wałbrzyskiego Teatru Lalek, a także na basen oraz uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach, min. zajęciach plastycznych.
Ich efektem było m.in. 18 najlepszych prac przedstawiających dziecięcą interpretację nazwy "Bank Dziecięcych Uśmiechów", które zostały zaprezentowane na piątkowym spotkaniu. Spośród nich komisja wybrała i nagrodziła drobnymi upominkami dziesięć rysunków, przyznając odpowiednio: I miejsce, II miejsce, III miejsce, trzy IV miejsca i cztery V miejsca.

Dzieci przybyłe do Ośrodka Kultury mogły nie tylko podzielić się swoimi wrażeniami, skosztować wspaniałych wypieków, ale również wzięły udział w konkursie plastycznym, którego tematem był DZIECIĘCY UŚMIECH.

Należy przypomnieć, że realizacja tak bogatego harmonogramu zajęć w czasie ferii przygotowanych dla naszych najmłodszych pociech, możliwa była dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w ramach programów: "Bank Dziecięcych Uśmiechów" i "Pożyteczne ferie 2006".

Bank Dziecięcych Uśmiechów to program działalności charytatywnej Banku Zachodniego WBK, który szczególną opieką otacza dzieci z rodzin ubogich i / lub bezrobotnych oraz świetlice środowiskowe, działające przy szkołach, przedszkolach, fundacjach, domach opieki społecznej itp.
Finansowe wsparcie udzielane jest dla inicjatyw i projektów, które mogą wywołać dziecięcą radość i urzeczywistnia się przede wszystkim w dotacjach charytatywnych przyznawanych instytucjom, stowarzyszeniom, związkom, szkołom i innym organizacjom, których działania są ukierunkowane na pomoc dla dzieci z rodzin ubogich, bezrobotnych i patologicznych.

Dotacje przyznawane są w odpowiedzi na otrzymane od tych podmiotów wnioski i każdorazowo przeznaczane są na realizację konkretnych działań, akcji, inicjatyw, planów. Program Bank Dziecięcych Uśmiechów zakłada finansowanie, przede wszystkim, tych działań, które nie tylko pomagają zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe dziecka, ale również zapewniają maluchom porcję pozytywnych emocji, śmiechu i zabawy.

Złożony przez Pana Zdzisława Skarbka - Dyrektora SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej wniosek na pomoc finansową w organizacji ferii zimowych dla wsi Pastuchów i Czechy, spotkał się z aprobatą i otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000 zł.

Natomiast organizacja ferii we wsi Nowice była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu "Pożyteczne ferie 2006". Aprobatę komisji konkursowej zyskał projekt pt. "Świat teatru" napisany przez Teresę Gawron reprezentującą Radę Sołecką w Nowicach. Na realizację zadań zapisanych w projekcie Fundacja przyznała Radzie Sołeckiej Nowic 1.500 zł.

Cieszymy się nie tylko z uśmiechów dzieci naszej Gminy, ale również zaangażowania szkół i sprawnej organizacji programu tegorocznego zimowego wypoczynku.
Wszystkim, którzy włączyli się do tego projektu serdecznie dziękujemy.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30