Aktualności

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - Podsumowanie.

13-02-2006

W dniu 11 lutego 2006r. z inicjatywy Burmistrza Miasta zostało przeprowadzone szkolenie dla organizacji pozarządowych n.t. "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Celem szkolenia było przedstawienie zagadnień związanych z ubieganiem się organizacji pozarządowych o środki publiczne w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie poprowadził Pan Artur Gluziński pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podczas szkolenia zostały m.in. omówione:

  • sposób w jaki należy wypełniać oferty starając się o środki publiczne,
  • działania administracyjne podczas realizacji zadań, wymagane przez przepisy prawa,
  • tworzenie sprawozdania z przeprowadzonego zadania,
  • korzystanie z pomocy wolontariuszy.

W szkoleniu udział wzięło 45 osób reprezentujących następujące organizacje: Miejski Klub Sportowy "Karolina", Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie, Gminny Ludowy Klub Sportowy, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym, Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Stowarzyszenie "Wspierajmy się", UKS "Gimnazjalny Klub Sportowy", UKS "Koloryt", UKS "Karolinka", jednostki OSP oraz Fundacja "Nasze dzieci" z Żarowa. W szkoleniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej.

Dziękuję wszystkim za liczne przybycie. Mam nadzieję, że poruszane zagadnienia podczas szkolenia pozwolą na efektywniejszą współpracę pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska, a organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz Miasta
Jaworzyna Śląska

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30